ALGEMENE VERKOOPS-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van produkten door Kruidigheidjes via de webwinkel. Het plaatsen van een bestelling op de website van Kruidigheidjes via de webshop leidt tot de aanvaarding van deze algemene voorwaarden. Kruidigheidjes behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aanvullen voor toekomstige bestellingen. Op lopende overeenkomsten gelden de voorwaarden die van toepassing waren op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.
Identiteit van de onderneming
I.B.S.-Vercammen BVBA (Kruidigheidjes)
Veerle Verhulst
Leopoldstraat 30
2280 Grobbendonk
0497/97.31.85
veerle@kruidigheidjes.be
BTW : BE0886.114.695

Er is geen herroepingsrecht van toepassing.

Prijzen en verzendkosten zijn zichtbaar bij bestelling. Verzendkosten zijn afhankelijk van gewicht. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW. De prijs vermeld in de email ter bevestiging van een bestelling, is de prijs verschuldigd door de klant. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. Kruidigheidjes behoudt zich het recht om de prijs van een product te wijzigen op elk moment maar de producten worden steeds gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

Bij bestelling wordt gevraagd om online te betalen via bancontact. Online betalingen gebeuren via Mollie. Een bestelling wordt behandeld van zodra we akkoord krijgen van de instelling voor de beveiligde bankbetaling en Mollie.

De prijzen op het moment van bestelling zijn bindend.

In geval van annulering van de bestelling door één van beide partijen is de annulerende partij eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van de waarde van de bestelling, met een minimum van 50 euro en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid voor de verkoper om een hogere schadevergoeding te eisen.
Kruidigheidjes behoudt zich het recht bestellingen te weigeren in volgende gevallen:
• bij het niet voorradig zijn van een product
• bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant
• bij overmacht

Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper.

Kruidigheidjes streeft ernaar bestellingen die geplaatst en betaald worden binnen drie werkdagen te verzenden.
Deze levertijden gelden als indicatie en derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.
Indien een product niet in voorraad is wordt de klant via e-mail geïnformeerd over een latere leveringsdatum. Indien de klant niet akkoord gaat met de vertraging kan het bestelde product geannuleerd worden of kan de klant een alternatief product bestellen. Het geannuleerde product wordt terugbetaald of, bij bestelling van een alternatief product, wordt het teveel/te weinig betaalde bedrag teruggestort/bijkomend gefactureerd.
Indien, in geval van problemen bij de bezorger, de leveringsdatum met 15 werkdagen overschreden wordt is de klant gehouden ons hiervan te informeren via e-mail. In dat geval kan de klant zijn bestelling annuleren en stort Kruidigheidjes binnen de 10 werkdagen na het ontvangen van de informatie van niet-levering het betaalde bedrag terug op de rekening die Kruidigheidjes van de klant doorgekregen heeft.
Indien, in geval van leveringsproblemen bij de leverancier, de leveringsdatum met 15 werkdagen overschreden wordt informeert Kruidigheidjes de klant via e-mail. In dat geval kan de klant zijn bestelling annuleren en stort Kruidigheidjes binnen de 10 werkdagen na het antwoord van de klant het betaalde bedrag terug op de rekening die Kruidigheidjes heeft doorgekregen van de klant.
Leveringen vinden plaats op het door de klant bij de bestelling opgegeven adres. Kruidigheidjes kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die door de klant zijn begaan bij het ingeven van het lever- en/of facturatieadres en die aanleiding kunnen geven tot vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren.
Van zodra de te leveren producten geleverd zijn op het opgegeven leveradres gaat het risico, voor wat de geleverde producten betreft, over op de klant.

Mocht na levering blijken dat een product fabricagefouten vertoont vragen wij u dit product terug te sturen en sturen wij u zonder verzendkosten een nieuw product (hetzelfde product) ter vervanging. Wij betalen u binnen de 10 werkdagen de verzendkosten voor het teruggestuurde product terug. Wij vragen u deze onregelmatigheid onmiddellijk bij ontvangst te melden.

De Europese Commissie voorziet een interactieve website voor online geschillenbeslechting (ODR-platform). Het ODR-platform is een centraal aanspreekpunt voor consumenten en ondernemers, die geschillen die voortvloeien uit online transacties willen oplossen buiten de rechtbank. U vindt het ODR-platform via volgende weblink : http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Belgisch recht is van toepassing op voorliggende overeenkomst.

Indien één van de clausules in onderhavige voorwaarden nietig wordt verklaard in toepassing van een wet, reglementering of bindende in kracht van gewijsde getreden beslissing van een bevoegde rechtbank, zal ze voor niet geschreven worden gehouden; de overige clausules blijven echter verbindend en geldig.